fbpx

Anna Czarnota

Pracownia Bliskości Ola Kulig-Jankowska Psycholog Rzeszów. Psycholog dziecięcy Rzeszów. Psychoonkolog Rzeszów. Psychoterapeuta Rzeszów. Psychoterapia Rzeszów.

Jestem absolwentką psychologii na KUL-u oraz specjalistą terapii uzależnień (w trakcie certyfikacji).

Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia z zakresu Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej z elementami dialogu motywującego i terapii trzeciej fali w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie – rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą (powyżej 15 roku życia). Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz konsultacje psychologiczne. W pracy najważniejsza dla mnie jest relacja terapeutyczna oparta na empatycznym rozumieniu, wzajemnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, a także wypracowywanie skutecznych metod radzenia sobie z trudnościami.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi podczas:
– prowadzenia psychoterapii indywidualnej w Centrum Psychoterapii „Pokonaj Lęk”
– prowadzenia konsultacji psychologicznych w ramach Punktu Konsultacyjnego (Centrum Socjo-Pedagogiczne „Team”),
– stażu klinicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Gliwicach oraz w NZOZ „Szansa” w Pławniowicach (ośrodki rekomendowane przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii).