fbpx

Konsultacja psychologiczna – dzieci i młodzież

Konsultacja psychologiczna dotycząca dziecka, to spotkanie rodziców z psychologiem, podczas którego omawiane są trudności i wyzwania dziecka. Psycholog dziecięcy pomaga rodzicom zrozumieć, co stoi za trudnymi zachowaniami, z czym zmaga się oraz jakich trudności doświadcza dziecko. Aby móc wybrać najlepsze metody oddziaływania najczęściej konieczne są 3-4 konsultacje.

Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicami lub z rodzicami i dzieckiem – służy dowiedzeniu się, na czym polegają trudności, jak dziecko funkcjonuje w rodzinie, grupie rówieśniczej, placówce edukacyjnej, w różnych codziennych sytuacjach, jaka jest sytuacja rodzinna dziecka. Psycholog pogłębi także informacje dotyczące samej trudności (od kiedy występuje, jak dotychczas rodzina radziła z nią sobie, w jakich sytuacjach obserwują objawy itp.).

Kolejne 1-2 spotkania to konsultacje z samym dzieckiem. Psycholog i pacjent poznają się, spotkanie polega na zabawie, graniu w gry i rozmowie. Specjalista dba o przyjazną atmosferę i o to, aby dziecko nie czuło się oceniane czy zagrożone.

Podczas ostatniej konsultacji rodzice lub rodzice i dziecko wspólnie z psychologiem decydują o dalszych krokach, mogą to być: spotkania psychoedukacyjne dla rodziców (poradnictwo wychowawcze/rodzicielskie), psychoterapia rodzinna/par, psychoterapia indywidualna dziecka i/lub rodzica.

Może być tak, że przed podjęciem określonych działań psycholog poprosi o poszerzenie diagnostyki – np. konsultację z lekarzem endokrynologiem, neurologiem, psychiatrą.

 

Na pierwszą konsultację dotyczącą dziecka poniżej 15 roku życia zapraszamy samych rodziców (BEZ dziecka) – najlepiej jeśli podczas konsultacji obecni są oboje rodzice/opiekunowie.

 

Na pierwszą konsultację dotyczącą dziecka powyżej 15 roku życia zapraszamy rodziców z dzieckiem – najlepiej jeśli podczas konsultacji obecni są oboje rodzice/opiekunowie i dziecko.

 

Trudności najczęściej zgłaszane przez rodziców i/lub dzieci:

  • trudność w przyjmowaniu emocji dziecka, zmęczenie rodzicielstwem, poczucie wypalenia

  • dziecko kłóci się z rówieśnikami i przejawia zachowania agresywne (bicie, szczypanie, gryzienie itp.)

  • dziecko przeszło poważną zmianę (bądź stoi przed taką zmianą) – śmierć bliskiej osoby, zmiana miejsca zamieszkania, rozstanie rodziców, rozłąka z bliskim

  • problemy w funkcjonowaniu społecznym – niechęć bądź trudność w nawiązywaniu relacji, izoluje się od innych, nie chce spędzać czasu z bliskimi, woli samotność, nie chce chodzić do przedszkola/szkoły

  • dziecko zgłasza lęki, które utrudniają codzienne funkcjonowanie

  • problemy ze snem, częste wybudzenia, zaburzenia rytmu dobowego, budzenie nocne i trudności w zaśnięciu

  • wątpliwości związane z kolejnymi etapami rozwoju dziecka (mowa, nawiązywanie relacji społecznych, odpieluchowanie)

  • dziecko jest przygnębione, przeżywa jakieś wydarzenia, jest smutne, nie radzi sobie

SPECJALIŚCI PROWADZĄCY KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
DZIECI I MŁODZIEŻY:

Pracownia Bliskości Ola Kulig-Jankowska Psycholog Rzeszów. Psycholog dziecięcy Rzeszów. Psychoonkolog Rzeszów. Psychoterapeuta Rzeszów. Psychoterapia Rzeszów.

SPECJALIŚCI PROWADZĄCY KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
MŁODZIEŻY (od 15 roku życia):

Zobacz również: