fbpx

Joanna Potępa

Pracownia Bliskości Ola Kulig-Jankowska Psycholog Rzeszów. Psycholog dziecięcy Rzeszów. Psychoonkolog Rzeszów. Psychoterapeuta Rzeszów. Psychoterapia Rzeszów.

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, o specjalności psychologia zdrowia i kliniczna.
Ukończyłam studia podyplomowe z Psychotraumatologii oraz kursy i szkolenia z zakresu diagnostyki i terapii psychologicznej
(w tym m.in. Racjonalną Terapię Zachowania oraz Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach).

Obecnie jestem w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS – rekomendowanej
przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji

Pracuję z osobami dorosłymi, oferując szeroko pojętą pomoc psychologiczną (konsultacje, wsparcie, poradnictwo i psychoedukację)
oraz prowadząc psychoterapię indywidualną.

Do pracy z pacjentami staram się podchodzić z odpowiedzialnością, empatią i zaangażowaniem, kierując się obowiązującymi standardami etyki zawodu.
W kontakcie z pacjentem zwracam szczególną uwagę na skuteczną komunikację, aktywne słuchanie
oraz budowanie relacji opartej na zaufaniu, szacunku i bezpieczeństwie.

I conduct psychological consultations and individual psychotherapy in english.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi podczas:

– pracy na stanowisku psychologa w szpitalu powiatowym (m.in. na oddziałach: Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Dziennym Rehabilitacji Kardiologicznej, Neurologicznym, Kardiologicznym i Ginekologiczno-Położniczym,

– w Poradni Zdrowia Psychicznego, pracując z osobami dorosłymi,

– odbywając praktyki w placówkach profilaktyki i terapii uzależnień.